Hyresvillkor

Utdrag ur hyresvillkoren - fulla villkor hittar du i den nedladdningsbara pdf filen

  • Vid bokning av husvagn skall halva hyresbeloppet via faktura betalas inom 7 dagar för att bokningen skall gälla. Utebliven betalning annullerar avtalet utan meddelande från oss.
  • Resterande del av hyresbeloppet betalas senast 14 dagar innan utlämningsdagen eller angivet datum på fakturan. Ange på båda inbetalningarna namn och vecka samt vilken vagn det avser. Notera att om en bankgiroöverföring görs nära inpå utlämningsdagen så måste hyrestagaren kunna uppvisa kvitto på att det är betalt. Hyrestagaren ansvarar för att hyran och ev. tillval erläggs. När fakturan är betald har hyrestagaren därmed också godkänt hyresvillkoren. Se hyresvillkor.
  • En depositionavgift på 2000 kr betalas vid hämtandet av husvagnen och återbetalas vid återlämnandet under förutsättning att husvagnen är i samma skick som när den hämtades, bortsett från normal slitage. Depositionen kan betalas via swish eller kontant.
  • När husvagnen hämtas skall giltig legitimation av körkort och pass alt. körkort och betalkort som överensstämmer uppvisas av hyrestagaren. Annars kan tyvärr inte vagnarna lämnas ut.
  • Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att husvagnen inte skadas eller förekommer under hyrestiden och i egenskap av vagnens brukare skyldig att ersätta uthyraren för skador som uppstår under hyrestiden, bortsett från normalt slitage och att inte skadan eller förlusten beror på brister på den hyrda vagnen.
  • Husvagnen skall vid återlämnandet vara städad invändigt, i tvättat skick utvändigt och med tömd o rengjord toalettank och färskvattentank. För ej tillfredställande städning och tvätt tillkommer en avgift på 900 kr vardera och för ej tömd och rengjord latrintank tillkommer en avgift på 1 200 kr.
  • Rökning är förbjuden i alla husvagnar och förtält. Överträdelse beivras med 15 000 kr vardera.
  • Det är inte tillåtet med husdjur i husvagn. Överträdelse beivras med 7 000 kr. 
  • Avbokningsskydd tecknas och betalas i samband med bokning av husvagn och gäller enligt de villkor som framgår under Hyresvillkor punkt 13 Avbeställningsskydd.